แนวทางปฎิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา

แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจ

ประกาศประกวดราคาซื้อซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำ ด้วยแก๊สเอทธิลีนออกไซด์ ๑๐๐% แบบเจาะแก๊สอัตโนมัติ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ลิตร จำนวน ๑ เครื่อง สำหรับโรงพยาบาลเขาค้อ

เรื่อง ประกวดราคาซื้อซื้อเครื่องอบฆ่าเชื

ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาด อาคารสำนักงาน โรงพยาบาลเขาค้อ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง ประกวดราคา

ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โรงพยาบาลเขาค้อ ระยะเวลา ๑๑ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง ประกวดราคา