ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างซ่อมแซมอาคารผู้ป่วยนอก-ใน ขนาด ๓๐ เตียง ตามแบบเลขที่ ๘๔๙๐ โรงพยาบาลเขาค้อ ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง ประกวดราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา ๑๐ ซม. กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๑๐ เมตร โรงพยาบาลเขาค้อ ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง ประกวดราคา

ประกาศจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องสูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิค

ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ

จ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยโรงพยาบาลเขาค้อ ประจำปีงบประมาณ 2566 ระยะเวลาดำเนินงาน 12 เดือน

( สำเนา ) ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง&

จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานโรงพยาบาลเขาค้อ ประจำปีงบประมาณ 2566 ระยะเวลาดำเนินงาน 12 เดือน

( สำเนา ) ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง&