โรงพยาบาลเขาค้อ 75 หมู่ 1 ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67270

โทรศัพท์.0-5672-8059

รับเรื่องร้องเรียน Email:info@khaokhohospital.go.th หรือ Facebook : http://www.facebook.com/khaokhohospital

แจ้งอุบัติเหตุฉุกเฉิน 1669