สรุปการดำเนินการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเขาค้อEB9(3)

สรุปการดำเนินการให้ความรู้เรื่องการป้องก

ประกาศแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ประกาศแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องร