ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อวัดความรู้ ตามประกาศ สสจ.เพชรบูรณ์ จัดจ้างเป็น พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเ

ประกาศโรงพยาบาลเขาค้อ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือก นักวิชาการสาธารณสุข และ พนักงานบริการ

ประกาศโรงพยาบาลเขาค้อ เรื่อง ผลการสอบคัด

ประกาศโรงพยาบาลเขาค้อ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคลากรเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

ประกาศโรงพยาบาลเขาค้อ เรื่อง ผลการสอบคัด

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอ็กซเรย์ทั่วไปไม่น้อยกว่า ๕๐๐ MA แบบแขวนเพดาน จำนวน ๑ เครื่อง โรงพยาบาลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง ประกวดราคา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว สสอ. และ รพสต. ในเขตอำเภอเขาค้อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเ