ประกาศโรงพยาบาลเขาค้อ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกและคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ประกาศโรงพยาบาลเขาค้อ เรื่อง ผลการสอบคัด

ประกาศโรงพยาบาลเขาค้อที่ 20 เมษายน 2564 ลงวันที่ 28 เมษายน 2564 เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกและคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

ประกาศโรงพยาบาลเขาค้อที่ 20 เมษายน 2564

ประกาศโรงพยาบาลเขาค้อ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก และกำหนด วัน เวลา สถานที่ในการสอบ

ประกาศ โรงพยาบาลเขาค้อ รายชื่อผู้มีสิทธิ