ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลเขาค้อ

เวลาทำการ

เวลาทำการ 8.30 - 16.30 น. (เวลาราชการ)

วันจันทร์ - วันศุกร์

8.30 -16.30

เสาร์ - อาทิตย์

ฉุกเฉินตลอด 24 ชม.

วันหยุดนักขัตฤกษ์

ฉุกเฉินตลอด 24 ชม.

 

  • วันจันทร์ ::ตรวจโรคทั่วไป  ทันตกรรม ฉุกเฉิน
  • วันอังคาร::ตรวจโรคทั่วไป ทันตกรรม ฝากครรภ์ ฉุกเฉิน
  • วันพุธ::ตรวจโรคทั่วไป ทันตกรรม ฝากครรภ์ ฉุกเฉิน
  • วันพฤหัส::ตรวจโรคทั่วไป ทันตกรรม คลินิคความดันเบาหวาน ฉุกเฉิน
  • วันศุกร์::ตรวจโรคทั่วไป ทันตกรรม คลินิคความดันเบาหวาน ฉุกเฉิน

 

แพทย์

แพทย์ประจำโรงพยาบาลเขาค้อ 

นพ.ศุภสิทธิ์ สุขี

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาค้อ

พญ.ติณณา บุญสิงห์

นายแพทย์ขำนาญการ

นพ.ปฏิพรรศร์ กาศทิพย์

นายแพทย์ปฎิบัติการ

นพ.วิศว์ สุวรรณรัตน์

นายแพทย์ปฎิบัติการ

พญ.ศศิวิมล พวงคำ

นายแพทย์ปฎิบัติการ

พญ.ปานิสรา เพิ่งวรรธนะ

นายแพทย์ปฎิบัติการ

ทันตแพทย์

ทันตแพทย์ประจำโรงพยาบาลเขาค้อ 

ทพ.ปนัดดา โรจนโรวรรณ

ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ทพ.โสภณ เหลี่ยมสมบัติ

ทันตแพทย์ชำนาญการ

ทพ.บุษกร วราอัศวปติ

ทันตแพทย์ชำนาญการ

ทพ.ปานกมล ปัญเจียง

ทันตแพทย์ปฏิบัติการ