นายสุภสิทธิ์ สุขี
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาค้อ
เบอร์ 056-728059 ต่อ 134