• นพ.ศุภสิทธิ์ สุขี
  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาค้อ
  • น.ส.วิมลสิริ วันดี
   นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
   • นายพันธ์ศักดิ์ แวนประเสริฐ
    พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค
   • นายอนุสรณ์ จันขุน
    พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค