• นพ.ศุภสิทธิ์ สุขี
  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาค้อ
  • น.ส.กุลพรภัสร์ หมื่นจันทร์
   นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
   • น.ส.หนูออย ผิวคล้าม
    นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
   • นายธรรมธัช วงค์ทอง
    นักเทคนิคการแพทย์
   • นายสุวัฒน์ จันทร์มี
    พนักงานประจำห้องทดลอง
   • นายปัณณวัฒน์ มณฑาทิพย์
    พนักงานประจำห้องทดลอง