ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โรงพยาบาลเขาค้อ ระยะเวลา ๑๑ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง ประกวดราคา